En familjär
gympaförening


Länkar :

-> Sommargympa
-> Familjegympa
-> För att delta
-> Vanliga frågor
-> Våra gympalokaler
-> Aktuella länkarLångbrohallen:
08 88 11 00


Älvsjögympans Bankgiro 713-0487
mail: info @ alvsjogympan.se
Information :

Vårterminen är slut men i väntan på hösten är du
välkommen till vår avgiftsfria Sommargympa som startar onsdag 29 maj

# Vi har inga pass som man behöver (eller kan) föranmäla sig till.
# Några av oss som om hjälper dig att träna