Familjegympainformation

Hej

Då vi har fler som vill vara med på vår Familjegympa än vi har plats för, (vi får ingen mer lokal då barn under 7 år inte är prioriterade av kommun och stat), och vi inte vill hantera någon kö, tänker vi göra på följande sätt:

Efter att vi publicerat terminens gympaschema (görs efter årsskiftet för VT och i mitten av augusti för HT),
så att deltagare vet om det blir någon Familjegympa och när den hålls, får man anmäla sig genom att betala in avgiften för sitt barn.

Vi kommer att meddela så snart platserna tagit slut.
Om du betalat men inte fått plats kontaktar du oss, så kan du få tillbaka pengarna.
Det är ingen ide att betala in innan schemat publicerats, för vi räknar inte det som en anmälan.

Hälsar

Älvsjögympan