Såhär hanterar Älvsjögympan GDPR

Barnen i vår Familjegympa.
Namnen på de barn som fått plats i gruppen publiceras på vår hemsida under de första veckorna (2-3) efter terminsstart och raderas därefter från hemsidan.
All information om deltagare raderas när man inte längre är medlem.

Deltagare mellan 7 och 25 år
Detta är den grupp som stat och kommun ger aktivitetsbidrag för.
Namn och hela personnumret sparas för denna grupp den tid vi behöver det för att kunna söka aktivitetsbidrag av kommun och stat. Aktivitetsbidragen baseras på deltagande året innan anslaget betalas ut, så vi har kvar uppgifterna ca ett år efter senaste deltagande.
Därefter raderas alla uppgifter om deltagare som inte är medlem.

Deltagare över 25 år
För denna grupp sparar vi inte de 4 sista siffrorna i personnumret.
All information om deltagare raderas när man inte längre är medlem.

GDPR - General Data Protection Regulation