Information till ledare i Älvsjö AIK Gympaförening

- Nästa styrelsemöte i Älvsjö AIK Gympaförening:
   Söndag 19/5 Kl. 17.00
   Plats: Långbrohallen

- Nästa ledarträff i Älvsjö AIK Gympaförening:
   Söndag 19/5 Kl. 19.00
   Plats: Långbrohallen

- Vårterminen slutar söndag 26 maj (vecka 21)
- Sommargympan startar onsdag 29 maj (vecka 22)