Terminsavgift våren 2020

FLEXKORT
Gäller för alla Gympapass, Core, Step-up och Yoga, men inte för Familjegympa, Hopprep, Idrotta mer och Vattengympa

Vuxen (21 år och uppåt): 850 kr
Ungdom (10-20 år): 500 kr


ETT UTVALT PASS PER VECKA
Till exempel Seniorgympa, Hopprep, Idrotta mer eller valfritt vuxenpass.

Det är inte tillåtet att alternera mellan olika pass om man väljer detta alternativ.

Vuxen (21 år och uppåt): 650 kr
Ungdom (10-20 år): 350 kr


FAMILJEGYMPA
Ingår inte i FLEXKORT
Barn (3-6 år): 600 kr


VATTENGYMPA
Ett utvalt pass varje vecka (ingår EJ i flexkortet)

Vuxen (21 år och uppåt): 950 kr
Ungdom (10-20 år): 600 kr


VATTENGYMPA, klippkort 10 ggr
Giltigt innevarande och nästkommande termin
Deltagare (10 år och uppåt): 850 kr


SENIORGYMPA, klippkort 10 ggr
Giltigt innevarande och nästkommande termin
Deltagare (10 år och uppåt): 550 kr


KOMBIKORT
Gäller som ett FLEXKORT och Vattengympa

Vuxen (21 år och uppåt): 1550 kr
Ungdom (10-20 år): 1200 kr


Friskvårdscheckar
Vi tar inte emot Friskvårdscheckar


Inbetalning
Betala in terminsavgiften på Bankgiro 713-0487

Ange namn, adress, födelsedatum och vilket pass inbetalningen avser.

Är du mellan 7 och 25 år gamma behöver vi fullständigt personnummer


Deltagarkort
När din inbetalning registrerats hos oss finns ditt deltagarkort att hämta hos värden på gympapasset.

Behöver du skrivet kvitto kan du få det av värden när du fått ditt deltagarkort, eller senare mot uppvisande av ditt deltagarkort.

KOMBIKORT lämnas ut i samband med VATTENGYMPA.